Header

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 05 มิถุนายน 2567

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
แพทย์หญิงกีรติ สวรรณยานุกิจ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์ณัฐพล ทิเขียน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

แพทย์หญิงปาริฉัตร จันทร์ปิ้น

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์ภควัต อยู่เย็น

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์สรัล อินทพิบูลย์

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์หญิงกีรติ สวรรณยานุกิจ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นายแพทย์ณัฐพล ทิเขียน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

แพทย์หญิงปาริฉัตร จันทร์ปิ้น

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นายแพทย์ภควัต อยู่เย็น

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นายแพทย์สรัล อินทพิบูลย์

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม