Header

แผนกสูตินรีเวช

obstetrics-and-gynecology-department

แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน พร้อมให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรสำหรับสตรี ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษา โดยทีมสูตินรีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับสุภาพสตรีทุกช่วงวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ และการคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการและการรักษา

•    การดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย
•    การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
•    การป้องกันและวินิจฉัยรักษาโรคของสตรี
•    การฝากครรภ์และคลอด
•    การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจหาเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
•    การตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง (Colposcope)
•    การตรวจหาความผิดปกติของมดลูก และรังไข่ด้วยการทำ Ultrasound
•    การผ่าตัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช อาทิ ผ่าตัดมดลูก ปีกมดลูก ถุงน้ำในรังไข่
•    การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
•    รักษาภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ภาวะตกขาว
•    ดูแลและให้คำปรึกษา อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 

 

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกสูตินรีเวช

แพทย์หญิงพรรณารัตน์ ขุนทอง

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แผนกสูตินรีเวช

นายแพทย์รัตน์พล อ่ำอำไพ

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

ทำไมต้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

นายแพทย์รัตน์พล อ่ำอำไพ นายแพทย์รัตน์พล อ่ำอำไพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไมต้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

ทำไมต้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)

นายแพทย์รัตน์พล อ่ำอำไพ นายแพทย์รัตน์พล อ่ำอำไพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจภายในไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ตรวจภายในไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

แพทย์หญิงพรรณารัตน์  ขุนทอง แพทย์หญิงพรรณารัตน์ ขุนทอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจภายในไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ตรวจภายในไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

แพทย์หญิงพรรณารัตน์  ขุนทอง แพทย์หญิงพรรณารัตน์ ขุนทอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณแม่มือใหม่ทำไมต้องฝากครรภ์

คุณแม่มือใหม่ทำไมต้องฝากครรภ์

แพทย์หญิงพรรณารัตน์  ขุนทอง แพทย์หญิงพรรณารัตน์ ขุนทอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณแม่มือใหม่ทำไมต้องฝากครรภ์

คุณแม่มือใหม่ทำไมต้องฝากครรภ์

แพทย์หญิงพรรณารัตน์  ขุนทอง แพทย์หญิงพรรณารัตน์ ขุนทอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม