Header

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ด้วยจำนวนเตียงทั้งหมด 59 เตียง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน พร้อมให้บริการทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก

โรงพยาบาลให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ และพะเยา ด้วยทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชา เรามีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคได้อย่างดีเยี่ยม โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน มุ่งมั่นที่จะให้การบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ เพราะเรา "ตระหนักในคุณค่าของทุกชีวิต" โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เราหวังว่าพี่น้องชาวลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงจะมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นจากการบริการของเรา