Header

แผนกกุมารเวช

 
แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร เราให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค และการวินิจฉัย บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ด้วยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
การบริการและการรักษา

•    ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง
•    วัคซีนสำหรับเด็ก
•    ภูมิแพ้ในเด็ก
•    กุมารเวชโรคหัวใจ (Pediatric Cardiology)ให้การดูแลโรคหัวใจในเด็ก
•    กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Pediatric Endocrinology and Metabolism) ให้การดูแลภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่เหมาะสม
 

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 22:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกกุมารเวช

นายแพทย์ศุภเศรษฐ์ วงศ์กังแห

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

แผนกกุมารเวช

นายแพทย์ภคณัฐ พิธุพันธ์

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงวริศรา แสนชัย

สาขากุมารเวชศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไวรัสRSV

ไวรัสRSV คล้ายโรคหวัดพ่อแม่ควรระวัง

ไวรัสRSV

ไวรัสRSV คล้ายโรคหวัดพ่อแม่ควรระวัง

5โรคที่พบบ่อยในเด็กที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง

5โรคที่พบบ่อยในเด็กที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง

5โรคที่พบบ่อยในเด็กที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง

5โรคที่พบบ่อยในเด็กที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง

3วัคซีนสำคัญ

3วัคซีนสำคัญ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกน้อย

3วัคซีนสำคัญ

3วัคซีนสำคัญ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกน้อย