Header

แพทย์หญิงชุติมณฑน์  เขื่อนคำ

แพทย์หญิงชุติมณฑน์ เขื่อนคำ

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขากุมารเวชศาสตร์

แพทย์หญิงชุติมณฑน์  เขื่อนคำ

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต สาขากุมารเวชศาสตร์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 12:00สัปดาห์ที่ 1 - 3 , 5

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงกัญญารัตน์ เขียวสนุก

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงขนิษฐา เพิ่มทวี

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงฐิตินันท์ เดชเจริญ

สาขากุมารเวชศาสตร์