Header

แพทย์หญิงกัญญารัตน์ เขียวสนุก

แพทย์หญิงกัญญารัตน์ เขียวสนุก

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขากุมารเวชศาสตร์

แพทย์หญิงกัญญารัตน์ เขียวสนุก

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  สาขากุมารเวชศาสตร์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1, 4-5

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 2

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1, 3

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงขนิษฐา เพิ่มทวี

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงชุติมณฑน์ เขื่อนคำ

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงฐิตินันท์ เดชเจริญ

สาขากุมารเวชศาสตร์