Header

นายแพทย์ทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกูล

นายแพทย์ทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกูล

ศูนย์การรักษา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์ทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกูล

 

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แพทย์หญิงกีรติ สวรรณยานุกิจ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นายแพทย์ณัฐพล ทิเขียน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แพทย์หญิงปาริฉัตร จันทร์ปิ้น

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน