Header

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เรามีความสามารถในการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

การบริการและการรักษา

•    ช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะวิกฤติต่างๆ
•    ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน บาดเจ็บจากการกระแทก, บาดเจ็บที่ศรีษะ, บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก เป็นต้น
•    ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการตรวจหรือรักษาต่อยังสถานพยาบาลอื่น (Refer Out)
•    ให้บริการรับย้ายหรือส่งผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยรถพยาบาล โดยร่วมกับศูนย์ประสานงาน (Referral Center)
 

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นายแพทย์ภควัต อยู่เย็น

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ภาวะที่สมองหยุดทำงานเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก

โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ภาวะที่สมองหยุดทำงานเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก