Header

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 4,900.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 4,900.-

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เกราะป้องกันโรคร้าย

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคมีตั้งแต่ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น ช็อก และเสียชีวิต

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคร้ายนี้ วัคซีนชนิดนี้ปลอดภัย ผลข้างเคียงมักไม่รุนแรง

ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก?

  • เด็กอายุ 9 เดือน - 12 ปี
  • ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน
  • ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนจะตั้งครรภ์
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม ราคา 4,900 บาท

📌สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567📌

*** หมายเหตุ *** ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม