Header

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 5,100.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 5,100.-

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

โรคงูสวัด

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสเชื้อจะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาท เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ เชื้อที่แฝงอยู่จะเพิ่มจำนวนและทำให้เส้นประสาทอักเสบจนเกิดเป็นโรคงูสวัด พบได้ทุกช่วงอายุ แต่ยิ่งอายุมากขึ้นจะมีโอกาสเกิดโรคงูสวัดและภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้น

อาการของโรคงูสวัด:

  • ผื่นแดง คัน ตุ่มน้ำใส เรียงตัวเป็นแนวตามเส้นประสาท
  • ปวดแสบปวดร้อน บริเวณผื่น
  • อาการอื่นๆ เช่น ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เหมาะสำหรับ:

  • ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • ผู้เคยเป็นโรคอีสุกอีใส
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

อย่างไรก็ตาม วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนี้ไม่เหมาะกับ:

  • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
  • ผู้ที่กำลังให้นมบุตร
  • ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • ผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม ราคา 5,100 บาท

สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

*** หมายเหตุ *** ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม