Header

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 12,900.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 12,900.-

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส  HPV 9 สายพันธุ์ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส  HPV 9 สายพันธุ์

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิง ฉีดก่อนป้องกันก่อน วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นหนึ่งในมะเร็งที่ป้องกันได้และการป้องกันสามารถทำได้ง่ายกว่าการรักษา

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์

  • วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม 12,900 บาท

  • วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม 19,900 บาท

คำเเนะนำ : ควรฉีดตั้งเเต่อายุ 9 ปีขึิ้นไป

เข็มที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก

เข็มที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 1 – 2 เดือน

เข็มที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน.

📌สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567📌

*** หมายเหตุ *** ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม