Header

แพทย์หญิงดลฤทัย พุทธวงค์

แพทย์หญิงดลฤทัย พุทธวงค์

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

แพทย์หญิงดลฤทัย พุทธวงค์

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 5

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 3 - 4

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 4

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงกัญญารัตน์ เขียวสนุก

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงขนิษฐา เพิ่มทวี

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงชุติมณฑน์ เขื่อนคำ

สาขากุมารเวชศาสตร์