Header

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 3,500.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 3,500.-

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม เกราะป้องกันโรคร้าย

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นไวรัสที่ส่งผลต่อตับ การติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่หากไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่ภาวะตับแข็ง มะเร็งตับ และเสียชีวิตได้

สามารถติดต่อได้จาก:

  • สัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด น้ำลาย น้ำเหลือง ของผู้ติดเชื้อ
  • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
  • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
  • จากแม่สู่ลูกระหว่างคลอด

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ โดยสามารถป้องกันได้ถึง 95% วัคซีนชนิดนี้ปลอดภัย ผลข้างเคียงมักไม่รุนแรง

ใครควรได้รับวัคซีน?

  • ทารกแรกเกิด
  • บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์หลายคน ผู้ใช้สารเสพติด ผู้ป่วยโรคตับ
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีอัตราการติดเชื้อสูง

การฉีดวัคซีน:

  • ฉีด 3 เข็ม ตามกำหนด
  • สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ได้
  • เด็กทารกควรได้รับวัคซีนเข็มแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ราคา 3,500 บาท

สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567📌

*** หมายเหตุ *** ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม