Header

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก 2 เข็ม

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 6,500.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 6,500.-

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก สำหรับ 2 เข็ม

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease : HFMD ) 

เป็นกลุ่มอาการไข้ออกผื่นจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี พบได้ตลอดทั้งปี แต่มักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล เพราะติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัสตุ่มน้ำ น้ำมูก น้ำลาย หรือภาชนะของเล่นต่างๆที่ใช้ร่วมกันป้องกันได้ด้วยวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

วัคซีนวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปากเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี

  • 1 ท่านควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม
  • เว้นระยะห่างจากเข็มแรกประมาณ 1 เดือน

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ราคา 6,500 บาท สำหรับ 2 เข็ม

สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2567

***หมายเหตุ***

ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาลแล้ว

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม