Header

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 900.-

ระยะเวลา 01 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 900.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

จุดเริ่มต้นของ "ความสุข" คือการมี "สุขภาพที่ดี" โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

ตรวจเช็คสุขภาพอย่างเป็นประจำ เพื่อรับรู้แนวโน้มสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปได้

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ เริ่มต้นที่ 900 บาท

เรามีหลากหลายโปรเเกรมให้คุณเลือก ตรวจเช็คสุขภาพอย่างเป็นประจำ เพื่อรับรู้แนวโน้มสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปได้ .เพราะจุดเริ่มต้นของ "ความสุข" คือการมี "สุขภาพที่ดี"

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  • สามารถซื้อและใช้ได้ถุงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
  • ผู้ที่จะมารับบริการต้องงดน้ำงดอาหารก่อนมาตรวจ 8 - 12 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม