Header

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ชนะเลิศ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

25 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ประจำปี 2567

25 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ประจำปี 2567

25 มีนาคม 2567

สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เเละโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

25 มีนาคม 2567

สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เเละโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

25 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน มอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผู้บริจาคจากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล ในโครงการ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน มอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผู้บริจาคจากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล ในโครงการ "พริ้นซ์ปันสุข" ให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านธารน้ำใส อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

25 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน มอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผู้บริจาคจากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล ในโครงการ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน มอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผู้บริจาคจากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล ในโครงการ "พริ้นซ์ปันสุข" ให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านธารน้ำใส อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองลำพูน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนน ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองลำพูน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนน ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ส่งต่อความห่วงใยช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบป้ายประชาสัมพันธ์จุดตรวจ/จุดให้บริการประชาชน ให้กับจุดตรวจใน จ.ลำพูน

ส่งต่อความห่วงใยช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการมอบป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน รณรงค์ขับขี่ยานยนต์ให้ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ส่งต่อความห่วงใยช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบป้ายประชาสัมพันธ์จุดตรวจ/จุดให้บริการประชาชน ให้กับจุดตรวจใน จ.ลำพูน

ส่งต่อความห่วงใยช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการมอบป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน รณรงค์ขับขี่ยานยนต์ให้ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับบริการ และมอบชุดรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการอวยพร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน นำโดย นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ คณะผู้บริหาร สูมาคาระวะแก่ผู้รับบริการอาวุโสและครอบครัว

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับบริการ และมอบชุดรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการอวยพร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน นำโดย นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ คณะผู้บริหาร สูมาคาระวะแก่ผู้รับบริการอาวุโสและครอบครัว

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน” ประจำปี 2567

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ได้อัญเชิญ "องค์จำลองครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา" เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน” ประจำปี 2567

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ได้อัญเชิญ "องค์จำลองครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา" เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เเละปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานบริษัท สมศักดิ์ทรานสปอร์ต จำกัด

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เเละปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานบริษัท สมศักดิ์ทรานสปอร์ต จำกัด

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เเละปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานบริษัท สมศักดิ์ทรานสปอร์ต จำกัด

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ เเละปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานบริษัท สมศักดิ์ทรานสปอร์ต จำกัด

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมวันเเรงงานเเห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมวันเเรงงานเเห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ชนะเลิศ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ชนะเลิศ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

01 เมษายน 2566

กิจกรรมงาน PRINC KID’S FEST งานวันเด็ก 2567 สุดครึกครื้น ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน

กิจกรรมงาน PRINC KID’S FEST งานวันเด็ก 2567 สุดครึกครื้น ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน

01 เมษายน 2566

กิจกรรมงาน PRINC KID’S FEST งานวันเด็ก 2567 สุดครึกครื้น ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน

กิจกรรมงาน PRINC KID’S FEST งานวันเด็ก 2567 สุดครึกครื้น ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน

23 กุมภาพันธ์ 2567

สวัสดีรับวันตรุษจีน

สวัสดีรับวันตรุษจีน "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"

23 กุมภาพันธ์ 2567

สวัสดีรับวันตรุษจีน

สวัสดีรับวันตรุษจีน "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"

23 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

23 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

23 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ ลำพูนให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์

รพ.พริ้นซ์ ลำพูนให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ "เพื่อการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ" แก่พนักงานบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขาลำพูน)

23 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ ลำพูนให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์

รพ.พริ้นซ์ ลำพูนให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ "เพื่อการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ" แก่พนักงานบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (สาขาลำพูน)