Header

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับบริการ และมอบชุดรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการอวยพร

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับบริการ และมอบชุดรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการอวยพร วันที่ 12 เม.ย 67 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน นำโดย นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ คณะผู้บริหาร สูมาคาระวะแก่ผู้รับบริการอาวุโสและครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งในภาคเหนือถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือ “ปี๋ใหม่เมือง” ของปี้น้องชาวหละปูน ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความหมายของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในวันสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับบริการ และมอบชุดรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการอวยพรและแสดงถึงความเคารพตามเทศกาลดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับบริการได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศการสงกรานต์แม้ว่าจะยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล รวมทั้งเพื่อเป้นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาล ของชาวหละปูน ให้คงสืบเนื่องต่อไป

โดยในชุดรดน้ำดำหัวประกอบไปด้วย น้ำอบ, ผ้าขนหนู, สลุง, สบู่, ข้าวตอกดอกไม้ และเทียนธูป (ตามรูปแบบประเพณีโบราณของชาวล้านนา) ซึ่งบรรจุอยู่ในตระกร้าสาน อันเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประเพณีอันงดงาม และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน ดั่งปณิธานที่ว่าองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ชนะเลิศ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ชนะเลิศ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมวันเเรงงานเเห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมวันเเรงงานเเห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ