Header

นายแพทย์ศุภเศรษฐ์ วงศ์กังแห

นายแพทย์ศุภเศรษฐ์ วงศ์กังแห

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

นายแพทย์ศุภเศรษฐ์ วงศ์กังแห

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 2 - 5

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 3

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1

12:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงกัญญารัตน์ เขียวสนุก

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงขนิษฐา เพิ่มทวี

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงชุติมณฑน์ เขื่อนคำ

สาขากุมารเวชศาสตร์