Header

มะเร็งระบบทางเดินอาหารภัยเงียบ เสี่ยงชีวิต

blank แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

มะเร็งระบบทางเดินอาหาร

มะเร็งระบบทางเดินอาหารภัยเงียบ เสี่ยงชีวิต?

มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal cancers) หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมถึงมะเร็งที่เกิดในอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งตับอ่อน 
 

ประเภทของมะเร็งระบบทางเดินอาหาร


ประเภทของมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยที่สุดคือ:

 • มะเร็งหลอดอาหาร

 • มะเร็งกระเพาะอาหาร

 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • มะเร็งตับอ่อน

 • มะเร็งตับ

 • ประเภทอื่นๆ ที่พบได้น้อยมาก ได้แก่ เนื้องอกระบบประสาทเนื้อเยื่อ เนื้องอกสโตรมัลระบบทางเดินอาหาร และมะเร็งทวารหนัก

 

หากท่านมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์

 • กลืนติด กลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บ

 • เบื่ออาหาร อิ่มเร็ว รับประทานอาหารได้น้อยลง

 • แน่นท้องเรื้อรัง อาเจียนเป็นอาหารเก่า อาเจียนเป็นเลือด

 • ปวดท้องที่ไม่หายไปเอง ปวดถี่ขึ้น ปวดมากขึ้น

 • ปวดท้องกลางคืนจนไม่สามารถนอนหลับได้

 • การขับถ่ายเปลี่ยนแปลง อุจจาระลำเล็กลง

 • ถ่ายอุจจาระสีดำแดงหรืออุจจาระปนเลือด

 • ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องโต คลำพบก้อนในท้อง

 • น้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลด อ่อนเพลีย มีภาวะโลหิตจาง

ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน

 • ปัจจัยเสี่ยง: โดยทั่วไปพบมะเร็งทางเดินอาหารได้บ่อยกว่าในเพศชาย และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ สาเหตุเกิดจากปัจจัยร่วมกันระหว่างพันธุกรรม พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ดื่มแอลกอฮอล์, อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ, การติดเชื้อ Helicobacter pylori, ไวรัสตับอักเสบ B หรือ C,และพันธุกรรม เป็นต้น

 • การป้องกัน: การออกกำลังกายเป็นประจำ, อาหารไขมันต่ำที่มีผักและผลไม้สูง, ลดการบริโภคเนื้อแดงและแอลกอฮอล์, การตรวจคัดกรองลำไส้ใหญ่เป็นประจำมะเร็งระบบทางเดินอาหารหากผู้ป่วยมีอาการและแพทย์สงสัยว่าอาจเป็น อาจทำการทดสอบต่อไปนี้:

 • การส่องกล้องหรือการส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) เพื่อตรวจสอบเยื่อบุหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กหาสิ่งผิดปกติ
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจหาพลิปในลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งสามารถกลายเป็นมะเร็งได้
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงในเลือดที่อาจเป็นสัญญาณของมะเร็ง
 • การตรวจภาพ เช่น MRI, X-ray, ultrasound, CT scan หรือ PET scan ช่วยตรวจหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร
 • การตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อผิดปกติและวิเคราะห์หาการปรากฏของเซลล์มะเร็ง ตัวอย่างเนื้อเยื่อมักจะเก็บในระหว่างการส่องกล้อง แพทย์พยาธิจะตรวจสอบเนื้อเยื่อใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อหาการปรากฏของเซลล์มะเร็ง

การรักษา

 • การผ่าตัด: การกำจัดเนื้องอก
 • การใช้เคมีบำบัดและการฉายรังสี
 • การบำบัดแบบเป้าหมายและการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน
 • สำหรับผู้ป่วยที่มีมะเร็งระยะสุดท้าย การรักษาจะมุ่งเน้นที่การบรรเทาอาการมากกว่าการรักษาโรค

มะเร็งระบบทางเดินอาหารจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและทำให้เสียชีวิตมากกว่ามะเร็งของอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับ ดังนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงจึงควรเข้ารับการตรวจและประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โดยการตรวจคัดกรองอาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้หากมีการตรวจพบติ่งเนื้อก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง และสามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรก ๆ
 

แหล่งอ้างอิง

Yale Medicine
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกตรวจสุขภาพ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แผนกตรวจสุขภาพ

สถานที่

ชั้น 3 โรงพยาบพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 16:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

แผนกอายุรกรรมทั่วไป | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งตับ ภัยเงียบที่ซ่อนเร้น

ความเสี่ยงของตับร้ายแรง ซึ่งเป็นมะเร็งตับชนิดพื้นฐานที่พบบ่อยที่สุดมะเร็งตับ: ภัยเงียบที่ซ่อนเร้นในร่างกายที่คุณอาจไม่รู้ตัว

แพทย์หญิงกานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม แพทย์หญิงกานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งตับ ภัยเงียบที่ซ่อนเร้น

ความเสี่ยงของตับร้ายแรง ซึ่งเป็นมะเร็งตับชนิดพื้นฐานที่พบบ่อยที่สุดมะเร็งตับ: ภัยเงียบที่ซ่อนเร้นในร่างกายที่คุณอาจไม่รู้ตัว

แพทย์หญิงกานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม แพทย์หญิงกานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม