Header

ศูนย์สิทธิประโยชน์

การใช้สิทธิ

สำหรับท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันนั้นๆได้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆตลอดจนการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

 

 

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

  • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน / กรมธรรม์ หรือ Application
  • บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ

เบิกได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 900  บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ( ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ) 

เรียญเชิญท่านใดที่ได้รับสิทธิประกันสังคมทุกท่าน สามารถจองคิวใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมได้ที่แผนกทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดจองคิวได้ที่ 053 582 888