Header

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน

.ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกกุมารเวช | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แผนกกุมารเวช

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 22:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

3วัคซีนสำคัญ

3วัคซีนสำคัญ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกน้อย

3วัคซีนสำคัญ

3วัคซีนสำคัญ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกน้อย

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

blank แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

blank แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนก่อนวัยเข้าเรียน

สร้างเกราะให้แข็งแกร่ง วัคซีนก่อนวัยเข้าเรียน ที่ควรได้รับมีอะไรบ้าง

วัคซีนก่อนวัยเข้าเรียน

สร้างเกราะให้แข็งแกร่ง วัคซีนก่อนวัยเข้าเรียน ที่ควรได้รับมีอะไรบ้าง