Header

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองลำพูน

วันอังคารที่ 9 เม.ย 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนน ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก จ.ลำพูน นำทีมโดย นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนเเละโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน พร้อมด้วยทีมบริหารเข้าร่วม โครงการมหกรรมความปลอดภัยทางถนนเมืองลำพูน ในช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2567

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เสริมสร้างวินัยจราจร

อีกทั้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ยังได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ เเละสนับสนุนน้ำดื่ม , รถ Ambulane ร่วมในขบวนกิจกรรม , เเจกพัดคลายร้อน ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น หัวหน้าชุมชนในอำเภอเมืองลำพูน , หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำพูน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ชนะเลิศ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

19 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ชนะเลิศ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทการบริการรูปแบบใหม่ "การสอนทิ้งเข็มยาอินซูลิน" ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2567

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

ร่วมเเรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ในการเผชิญเหตุการณ์พายุฤดูร้อน ที่สะพานขัวมุงหัวสิงห์ จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมวันเเรงงานเเห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมวันเเรงงานเเห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ