Header

นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย

นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย

ศูนย์การรักษา

แผนกตรวจสุขภาพ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00Check Up Center

08:00 - 17:00Check Up Center

08:00 - 17:00Check Up Center

08:00 - 17:00Check Up Center

08:00 - 17:00Check Up Center

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888