Header

แพทย์หญิงนพสุภา จุลละบุษปะ

แพทย์หญิงนพสุภา จุลละบุษปะ

ศูนย์การรักษา

แผนกรังสีวินิจฉัย

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

แพทย์หญิงนพสุภา จุลละบุษปะ

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกรังสีวินิจฉัย

แพทย์หญิงฐิติกา วโรภาษ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

นายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์

สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

แผนกรังสีวินิจฉัย

แพทย์หญิงธนพร ศุภโชคชัยวัฒนา

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย