Header

แพทย์หญิงณิชาภา  นันทขว้าง

แพทย์หญิงณิชาภา นันทขว้าง

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงณิชาภา  นันทขว้าง

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาอายุรศาสตร์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1 - 3 และ 5

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 2 - 5

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 2 - 5

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ฐนัสชพล ศรีชุมพร

สาขาอายุรศาสตร์

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

แผนกอายุรกรรมทั่วไป