Header

ระวังอ้วนลงพุงเสี่ยงหลายโรค

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

.ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงอำนวยพร ใจตื้อ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

นายแพทย์สราวุธ สิงห์ภิรมย์

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์