Header

โรคอ้วน ปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

blank แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

โรคอ้วน | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

โรคอ้วน ปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

โรคอ้วน เป็นปัญหาสุขภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก และมีผลกระทบต่อทั้งบุคคลและระบบสาธารณสุข โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคไม่ติดต่อหลายโรค เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และมะเร็งบางชนิด ความหมายของโรคอ้วนนั้น หมายถึงสภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เป็นวิธีการที่ใช้บ่อยในการประเมินภาวะอ้วน โดยคำนวณจากน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยความสูง (เมตร) ยกกำลังสอง ค่า BMI ที่เกิน 30 ถือว่าเป็นโรคอ้วน
โรคอ้วน เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ รวมถึงพันธุกรรม พฤติกรรมการกิน การไม่ออกกำลังกาย ปัจจัยทางจิตวิทยา และสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดทางพันธุกรรมทำให้บางคนมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคอ้วน การบริโภคอาหารที่มีแคลอรีสูงและมีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป การเผชิญกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าก็ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายขึ้น
 ผลกระทบของของคนเป็นโรคอ้วน

  • ปัญหาทางโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ: เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคข้ออักเสบและปวดหลังเรื้อรัง
  • ปัญหาทางเดินหายใจ: หายใจลำบาก นอนหลับไม่สนิท ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  • ปัญหาทางด้านหัวใจ: โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง
  • ภาวะซึมเศร้า: ส่งผลต่อสุขภาพจิต
  • ปัญหาทางเพศ: ลดสมรรถภาพทางเพศ

การป้องกันและรักษาโรคอ้วนสามารถทำได้หลายวิธี

โดยเริ่มจากการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี และโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติ การออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น การเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกายแบบแอโรบิก การลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง และการเพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนก็มีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับโรคอ้วน
ในกรณีที่การปรับพฤติกรรมไม่ได้ผล การรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดอาจเป็นทางเลือก แต่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การรักษาโรคอ้วนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นไปได้หากมีการวางแผนและความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลง การให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการมีการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะโรคอ้วนได้

โรคอ้วน

เป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือรัฐบาล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการออกกำลังกาย การสร้างนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี และการวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันและรักษาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคอ้วนในสังคม

ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกตรวจสุขภาพ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แผนกตรวจสุขภาพ

สถานที่

ชั้น 3 โรงพยาบพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 16:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

แผนกอายุรกรรมทั่วไป | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์