Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจวัคซีนIPD สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย

สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย 👶🛡 วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine)

สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย 👶🛡
#วัคซีนปอดอักเสบ หรือ #วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ ซึ่งปัจจุบัน #โรคปอดอักเสบ สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค

วัคซีน IPD

1 เข็ม

ราคา 2,700 บาท

วัคซีน IPD

3 เข็ม

ราคา 7,990 บาท

วัคซีน IPD

4 เข็ม

ราคา 10,600 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สะดวก รวดเร็ว ซื้อโปรเเกรมสุขภาพดีผ่าน

ข้อแนะนำการฉีดวัคซีน

  • ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง
  • เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการเจ็บป่วยบ่อยหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อนิวโมคอลคัสและจะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีน
  • ทารกเริ่มฉีดได้ เมื่ออายุ 2 เดือน ขึ้นไปและฉีดเข็มต่อไปได้ตอนอายุ 4 เดือน และ 6 เดือน ครั้งสุดท้ายในช่วงอายุ 12-15 เดือน

📌สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้จนถึง 31 ธันวาคม 2566📌

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Share Post: