Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน

Welcome to PRINC Lamphun Hospital

บริการของเรา

ศัลยกรรมระบบกระดูกและข้อ

ดูแลด้วยผู้ชำนาญการข้อสะโพก และข้อเข่าโดยเฉพาะ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย แบบสากล ทุกเทคนิคการผ่าตัด ที่ถูกเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ ของผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งการผ่าตัดวิธีมาตรฐาน