Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน

Welcome to PRINC Lamphun Hospital

บริการของเรา

ทันตกรรม | ทำฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ผ่าฟันคุด, รักษารากฟัน, จัดฟัน, ฟอกสีฟัน

คลินิกทันตกรรม ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ปรึกษาดูแลสุขภาพในช่องปาก เหงือกและฟัน โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัย

  • การรักษาโรคในช่องปาก เหงือและฟัน
  • การอุดฟัน ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • ฟอกฟันขาว
  • x – ray ฟัน
  • การรักษารากฟันเทียม (ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟัน)
  • จัดฟัน รีเทนเนอร์

ติดต่อสอบถามแผนกทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ 053-582888 ต่อ 590701 (แผนกทันตกรรม)