Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

อุ่นใจในการเดินทาง วางใจในการรักษา

โครงการรักษาต้อกระจก พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวลำพูน-เชียงใหม่ 7 วัน 6 คืน (พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน)

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมกับ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มอบแพ็กเกจสุดคุ้มเพื่อผู้ที่ต้องการผ่าตัดต้อกระจก ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ด้วยความสะดวกสบาย เริ่มต้นเพียง 31,500 บาท

1000 +
ผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วกว่า 5,000 ดวง
0
จักษุแพทย์
ที่พร้อมให้บริการคุณ

ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแล

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดตาต้อกระจก
ด้วยประสบการณ์ในการผ่าตัดต้อกระจกกว่า 5,000 ดวง และคุณภาพในการบริการที่เชื่อถือได้ 

ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแล

นำโดย นพ.เรวัต จิวนารมณ์ ว.12495 จักษุแพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ผู้มีประสบการณ์ในการรักษากว่า 5,000 คน ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ผ่านการรักษาในเคสที่ยากได้สำเร็จ เช่น ในผู้ป่วยที่ต้อแข็งมาก – นิ่มมาก, เส้นใยที่ยึดเลนส์หย่อน

คุณจึงมั่นใจได้กับการรักษาด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และคุณภาพในการรักษาขั้นสูง สำหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัดต้อกระจกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

แผนท่องเที่ยวและการรักษา

วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
วันที่ 2 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พริ้นซ์ ลำพูนดูอาการ

วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

วันที่ 2 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พริ้นซ์ ลำพูนดูอาการ

วันที่ 3 พริ้นซ์ลำพูน - โรงแรมในเชียงใหม่

วันที่ 4-6 ท่องเที่ยว

วันที่ 7 เดินทางกลับ

       หมายเหตุ

  • บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การปฏิวัติ หรืออื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย และการสูญหายความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
  • หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดตาต้อกระจกของเรา

Ane Reyna Psychologist

Cursus netus potenti pellentesque conubia mi risus aliquet pulvinar, quam bibendum senectus

Jhonatan Doe Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit feugiat molestie diam vehicula a ut,

Agnes Moe Professor

tellus netus fermentum montes potenti. Vitae molestie id justo tempor proin, sociis laoreet curabitur.

Alex Joe Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit feugiat molestie diam vehicula a ut,

ติดต่อ

สอบถามเกี่ยวกับโครงการ

Phone

0983411034

Line

@princlpn

FB

PrincLamphunHospital