Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: อายุรเเพทย์ เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์

แพทย์หญิง ณิชาภา นันทขว้าง

 โรคอายุรศาสตร์ รักษาได้ อายุรเเพทย์ยินดีช่วยเหลือทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

แพทย์หญิง ณิชาภา นันทขว้าง

  • อายุรเเพทย์ เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : แพทย์หญิง ณิชาภา นันทขว้าง