Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อารุกรรม

เฉพาะทาง: สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์หญิง ณัฏฐพัชร์ เลาหะเพ็ญเเสง

  • สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : แพทย์หญิง ณัฏฐพัชร์ เลาหะเพ็ญเเสง