Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิง กนกวรรณ อนุศักดิ์

ทีม #แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสหวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก เยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ป่วยภาวะประคับประคอง

แพทย์หญิง กนกวรรณ อนุศักดิ์ ( Kanokwan Anusak , MD , MRCFPT )

  • สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : แพทย์หญิง กนกวรรณ อนุศักดิ์