Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน,เวชศาสตร์ครอบครัว

นายแพทย์ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์

ทีม #แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปและโรคที่เกิดจากการทำงาน

นายแพทย์ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์

  • สาขา  เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน,เวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นายแพทย์ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์