Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชกรรม

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

ทีม #แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลรักษาความเจ็บป่วย ทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ กับหมอครอบครัว

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

  • สาขา เวชศาสตร์ เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์