Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: สาขา เวชศาสตร์ เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

นายเเพทย์สมบูรณ์ พันธ์วงศ์

  • สาขา เวชศาสตร์ เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นายเเพทย์สมบูรณ์ พันธ์วงศ์