Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:แผนกออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง: สาขา ออร์โธปิดิกส์ เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกเเละข้อ

นายเเพทย์กำพล ชื่นชิต 

#โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาหลักที่พบมากสุดในผู้สูงอายุ โดยจะมีอาการปวดเข่า ปวดขา ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ มักมีเสียงดังเสียงก๊อกแก๊กจากหัวเข่า หากมีอาการ ควรเข้ารับการตรวจ คัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม

นายเเพทย์กำพล ชื่นชิต

  • สาขา ออร์โธปิดิกส์ เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกเเละข้อ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นายเเพทย์กำพล ชื่นชิต