Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ด้านหัวใจ

นายแพทย์ ศุภเศรษฐ์ วงศ์กันแห

เพราะลูกน้อยเจ็บป่วยรอถึงรุ่งเช้าไม่ได้รพ.พริ้นซ์ ลำพูน มีหมอเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์ ศุภเศรษฐ์ วงศ์กันแห

  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์ด้านหัวใจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นายแพทย์ ศุภเศรษฐ์ วงศ์กันแห