Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ปวดเข่าทุกเช้า
ปวดเข่าตลอดเวลา “อย่ารอให้หายเอง”

ปวดเข่า เข่าบวม เข่าติด เข่าโก่งผิดรูป อยู่หรือไม่

หากมีอาการเหล่านี้ คุณกำลังเข่าข่ายโรคข้อเข่าเสื่อม (โรคข้อเข่าอักเสบ)

      โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการสึกหรอของผิวกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างข้อกระดูกข้อเข่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อและรองรับน้ำหนักเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไม่ติดขัด โดยปกติแล้วร่างกายเราจะสามารถซ่อมแซมผิวกระดูกอ่อนนี้ได้ด้วยตัวเอง แต่ในกรณีที่มีการใช้งานเข่ามานานใช้มามากหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปร่างกายจะมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมลดลงหรือแทบจะไม่ซ่อมแซมเลยในผิวของกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างข้อนี้ และผิวกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างข้อนี้จะเสื่อมสภาพหายไปตามการใช้งาน จนทำให้เกิดการกระทบกันของกระดูกข้อต่อและเกิดการอักเสบและทำให้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อต่อจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

อาการปวดเข่า เป็นๆหายๆ และเข่าโก่งเริ่มผิดรูปเกิดจาก

“กระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างข้อเข่าเสื่อมสภาพไป”

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (โรคข้อเข่าอักเสบ)

               การบรรเทาอาการและการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี โดยต้องให้แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งปกติแล้วหากวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและสามารถรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยทำการรักษาด้วยวิธีนี้เพราะประสบความสำเร็จในการรักษาสูงและปลอดภัย โดยทั้งนี้ต้องทำการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อพร้อมกับการฟื้นฟูหลังทำการผ่าตัดโดยนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูจากโรคข้อเข่าเสื่อม

อยากหายปวดเข่า อยากรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมจะเริ่มอย่างไร

       หากมีอาการปวดเข่า เข่าบวม เข่าติด เข่าโก่งผิดรูป หรือแม้แต่มีอาการปวดเป็นๆ หายๆ เมื่อพักการใช้เข่า อาการปวดจะทุเลาลง ควรรีบไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเพื่อรับการวินิจฉัยในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการปวดเข่าเป็นๆหายๆตลอดเวลา หรือปวดเข่าจนไม่สามารถเดินหรือใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วควรรีบรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยผู้ที่มีสิทธิข้าราชการและสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยสิทธิชำระเงินที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เริ่มต้นที่ 200,000 บาท

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลศิริเวชลำพูนมีแพทย์เชี่ยวขาญด้านการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

     การรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจำเป็นต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าพร้อมกับนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูงด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ซึ่งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน (ทั้งสองโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลในเครือเดียวกัน) พร้อมให้การรักษา

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟู

จะทำให้การรักษาสำเร็จผลด้วยดี

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จากโรคข้อเข่าเสื่อม

ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ

ได้ที่ รพ.ศิริเวชลำพูน

ใช้สิทธิประกันสังคม สิทธิชำระเงิน

ได้ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน

สอบถามข้อมูลก่อนการรักษา

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ที่

081-710-1085

ทุกวันในเวลา 8:00 – 17:00 น.