Header

Line MyShop

พริ้นซ์ ลำพูน มี LINE MyShop ด้วยนะ

สามารถเลือกซื้อเเพ็กเกจสุขภาพดี มากมาย อาทิ เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ, วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ เป็นต้น สุขภาพดีง่ายๆ ผ่านปลายนิ้ว 

 

แพ็กเกจและโปรโมชั่นสำหรับแคมเปญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม