Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โปรแกรมวัคซีนเด็ก

วัคซีนสำหรับเด็กน้อยนั้นสำคัญ ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองต้องจ่ายค่ารักษาในโรคที่เด็กมีโอกาสเป็นสูงได้
เข้ามาปรึกษากับคุณหมอเด็กโดยเฉพาะกับเราได้ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน เรามีคุณหมอเด็กให้บริการด้านการปรึกษาการให้วัคซีนตั้งแต่เด็กแรกเกิดทุกวัน

โปรแกรมวัคซีนเด็ก

โปรแกรม หมีน้อยสุขภาพดี

2 เดือน วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)

         วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 1)

4 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ)

               วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 2)

6 เดือน  วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)

               วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 3)

7 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เข็มที่ 1)

8 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เข็มที่ 2)

9 เดือน  วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (เข็มที่ 1) CBC ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกแพ็กเกจ

12 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (เข็มที่ 1)

ราคา 12,500 บาท

โปรแกรม ต้าวเสือสุขภาพดี

1ปี 2 เดือน วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (เข็มที่ 1)

1ปี 6 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ)

1ปี 7 เดือน  วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (เข็มที่ 2)

1ปี 8 เดือน  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ชนิดเชื้อเป็น (Hepatitis A)

2ปี วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (เข็มที่ 2)

2ปี 6 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (เข็มที่ 2)

ราคา 7,800 บาท

โปรแกรม KIDs Hero

2 เดือน วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)

        วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 1)

4 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ)

          วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 2)

6 เดือน  วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)

          วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 3)

7 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เข็มที่ 1)

8 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เข็มที่ 2)

9 เดือน  วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (เข็มที่ 1) CBC ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกแพ็กเกจ

12 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (เข็มที่ 1)

1ปี 2 เดือน วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (เข็มที่ 1)

1ปี 6 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ)

1ปี 7 เดือน  วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (เข็มที่ 2)

1ปี 8 เดือน  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ชนิดเชื้อเป็น (Hepatitis A)

2ปี วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (เข็มที่ 2)

2ปี 6 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (เข็มที่ 2)

4ปี วัคซีนรวม 4 โรค (ตอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ)

ราคา 21,000 บาท

โปรแกรม Super Brave

2 เดือน วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)

         วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 1)

         วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar 13 (IPD) (เข็มที่ 1)

4 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ)

         วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 2)

         วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar 13 (IPD) (เข็มที่ 2)

6 เดือน  วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)

           วัคซีนป้องกันท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้า (เข็มที่ 3)

           วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar 13 (IPD) (เข็มที่ 3)

7 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เข็มที่ 1)

8 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เข็มที่ 2)

9 เดือน  วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (เข็มที่ 1) CBC ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกแพ็กเกจ

12 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (เข็มที่ 1)

1ปี 1 เดือน วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar 13 (IPD) (เข็มที่ 4)

1ปี 2 เดือน วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (เข็มที่ 1)

1ปี 6 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิบ)

1ปี 7 เดือน  วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (เข็มที่ 2)

1ปี 8 เดือน  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ชนิดเชื้อเป็น (Hepatitis A)

2ปี วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (เข็มที่ 2)

2ปี 6 เดือน  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (เข็มที่ 2)

4ปี วัคซีนรวม 4 โรค (ตอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ)

ราคา 29,900 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ

    • ตรวจได้ทุกวัน 8.00 – 16.00 น. ชั้น 1 แผนก OPD
    • สามารถซื้อและใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
    • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว

Share Post: