Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

โปรเเกรมตรวจสุขภาพปอด

โปรเเกรมตรวจสุขภาพปอด

ราคา 690 บาท

ตรวจปอด รู้ก่อน ดูแลได้ทันท่วงที

แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องสัมผัสมลพิษทางอากาศเป็นประจำ เช่น โรงงานที่ปล่อยควันพิษ
  • ผู้ที่หายป่วยจากการติดโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  • ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ หรืออยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่
  • สำหรับผู้ที่มีภาวะไอเรื้อรัง เกิน 2 สัปดาห์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ

    • ตรวจได้ทุกวัน 8.00 – 16.00 น. ที่ชั้น 3 แผนก ตรวจสุขภาพ
    • สามารถซื้อและใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

Share Post: