Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โปรแกรมตรวจมะเร็งตับ

#โรคมะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดในผู้ชายไทย โดยมักพบในคนอายุ 30-70 ปี และพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-3 เท่า เนื่องจากเพศชายมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง โดยโรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ

โปรเเกรมตรวจมะเร็งตับ

แพ็กเกจตรวจมะเร็งตับ เเละท่อน้ำดี

ราคา 5,200 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

 

ราคา 3,800 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ

    • ตรวจได้ทุกวัน 8.00 – 16.00 น. ที่ชั้น 3 แผนก ตรวจสุขภาพ
    • สามารถซื้อและใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

Share Post: