Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก (2 เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก (2 เข็ม)

👶แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก สำหรับ 2 เข็ม👧

📌โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease : HFMD ) 📌

เป็นกลุ่มอาการไข้ออกผื่นจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี พบได้ตลอดทั้งปี แต่มักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล เพราะติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัสตุ่มน้ำ น้ำมูก น้ำลาย หรือภาชนะของเล่นต่างๆที่ใช้ร่วมกัน วัคซีนเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี

  • 1 ท่านควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม
  • เว้นระยะห่างจากเข็มแรกประมาณ 1 เดือน

💵ราคา 6,600 บาท สำหรับ 2 เข็ม💵

สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2565 จนถึง 31 ธันวาคม 2566

***หมายเหตุ***

ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาลแล้ว

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*กรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

สะดวก รวดเร็ว 
ซื้อโปรเเกรมสุขภาพดีผ่าน LINE MyShop 

แพ็กเกจสุขภาพสำหรับทุกท่าน ในราคาที่สบายกระเป๋า 🫶

สะดวก รวดเร็ว ซื้อผ่าน LINE MyShop : https://shop.line.me/@princlpn/product/1002391857 หรือเข้ามาซื้อด้วยตัวเองได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

Share Post: