Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD)

💉วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 💉

วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบที่มีมากกว่า 90 สายพันธุ์  ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ คออักเสบ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และอาจลุกลามจนเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ซึ่งปัจจุบันโรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย

✅แพ็กเกจ 1 เข็ม ราคา 2,700 บาท

✅แพ็กเกจ 3 เข็ม ราคา 7,990 บาท

✅แพ็กเกจ 4 เข็ม ราคา 10,600 บาท

ข้อแนะนำการฉีดวัคซีน

♦ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

♦เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการเจ็บป่วยบ่อยหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อนิวโมคอลคัสและจะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีน

♦ทารกเริ่มฉีดได้ เมื่ออายุ 2 เดือน ขึ้นไปและฉีดเข็มต่อไปได้ตอนอายุ 4 เดือน และ 6 เดือน ครั้งสุดท้ายในช่วงอายุ 12-15 เดือน

📌สามารถซื้อและใช้แพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565📌

*** หมายเหตุ ***

ราคานี้รวทค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สะดวก รวดเร็ว 
ซื้อโปรเเกรมสุขภาพดีผ่าน LINE MyShop 

แพ็กเกจสุขภาพสำหรับทุกท่าน ในราคาที่สบายกระเป๋า 🫶

สะดวก รวดเร็ว ซื้อผ่าน LINE MyShop : https://shop.line.me/@princlpn/product/1002605544 หรือเข้ามาซื้อด้วยตัวเองได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

Share Post: