Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ริงปิง จ.ลำพูน

5 ต.ค. 65 เวลา รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัย ณ หมู่ 9 ตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน

นำมอบโดยคณะผู้บริหาร รพ.พริ้นซ์ ลำพูน และส่วนราชการนำมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชน โดยมีนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูน, นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง, ปลัดตำบลริมปิง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลริมปิง สมาชิกเทศบาลตำบลริมปิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน

Share Post: