Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและยาที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบล บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและยาจำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

นำมอบโดยคณะผู้บริหาร รพ.พริ้นซ์ ลำพูน โดยมีนางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งเป็นผู้รับมอบ

Share Post: