Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมมอบน้ำดื่มและบริการรถแอมบูแลนซ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565″มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมมอบน้ำดื่มและบริการรถแอมบูแลนซ์เพื่อสนับสนุน 💜กิจกรรม “รับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565”💜มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ร่วมมอบน้ำดื่มและบริการรถแอมบูแลนซ์เพื่อสนับสนุน 💜กิจกรรม “รับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565”💜มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยให้นักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เดินเท้าร่วมกันเพื่อไปไหว้สักการะครูบาศรีวิชัยและพระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่ชาวเชียงใหม่ทุกคนนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มชีวิตนักศึกษาและยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเพื่อนและรุ่นน้องกับรุ่นพี่🐘🐘🐘#รับน้องขึ้นดอ65 #CMUTrekking2022

Share Post: